Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  926
สำนักงานเขตบางนา นำคณะครู และนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บางนา เข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิสายใจไทยฯ เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครู และนักเรียนเยี่ยมชมกิจการ-2 คณะครู และนักเรียนเยี่ยมชมกิจการ-3
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  957
ภาพบรรยากาศในงาน ที่ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน สานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ๒๕๕๒
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1157
ศิลปินนักร้องค่ายอาร์เอส เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ สายใจไทย พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  936
ภาพบรรยากาศในงานตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ วันที่ 9-10 ก.พ. 2553
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1944
มูลนิธิสายใจไทย ฯ เปิดสาขาแห่งใหม่ ณ อาคารศศิทศเพลสฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสายใจไทยแห่งใหม่ ซึ่งเป็นร้านที่ ๖ ตั้งอยู่ ณ อาคารศศิทศ เพลส เลขที่๒๗๑ หมู่ ๑๓ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ศกนี้ เวลา ๑๐. ๑๙ น. รายได้จากการำน่ายสินค้า มูลนิธิสายใจไทย ฯ จะนำไปสงเคราะห์สมาชิกสายใจไทย ซึ่งได้แก่ ทหาร ตำรวจ ครู และอาสาสมัครพลเรือน ผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทัก...
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  982
ฯพณฯ องคมนตรี พล อ. อ. กำธน สินธวานนท์ รองประธานคณะกรรมการและคณะตรวจเยี่ยมและบริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกสายใจไทย ในจังหวัดดังต่อไปนี้: ๑. จังหวัดน่าน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒. จังหวัดแพร่ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ๓. จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๔. จังหวัดตาก และกำแพงเพชร โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๕. จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ๖. จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ๗. จังหวัด...
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  842
ภาพบรรยากาศในงานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒เชิญชวนซื้อสินค้าบริจาค คุณภาพส่งออก ราคาถูกพิเศษ ที่มูลนิธิสายใจไทยฯ บางนา
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  995
ภาพงานช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตในหน้าที่ คุณวนิดา ดุละลัมพะ และ คุณพวงทอง อานันทนะสุวงค์ ผู้แทน มูลนิธิสายใจไทย ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสมาชิกสัมพันธ์ มูลนิธิ สายใจไทยฯ นำเงินไปมอบให้กับทายาท อส.ทพ.บุญญฤทธิ์ ขันตี อาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิต จากการปะทะกับกองกำลังทหาร กัมพูชาที่บริเวณภูมะเขือ เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่วัดพนาพราว อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  826
นางวนิดา ดุละลัมพะ ที่ปรึกษาผ่ายการตลาด มูลนิธิสายใจไทย ฯนำกระเช้าของขวัญเสนอต่อผู้สนใจ ในพิธีเปิดงาน “รวมใจจงรัก พระจักรี” ที่ สยามพารากอนเมื่อธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็นแรงบรรดาลใจให้ผู้ร่วมงานใช้สินค้าผลิตโดยมูลนิธิต่าง ๆ ในพระ บรมราชูปถัมภ์ เป็นของขวัญในวาระต่าง ๆ ทั้งนี้ การสนับสนุนสินค้าเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ทุพลภาพให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และเป็นการสร้าง บุญ สร้างกุศลอีกด้วย
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  2250
เพื่อเป็นต้วอย่างในการจัดของขวัญมอบแก่ผู้ใหญ่ หรือผู้มีอุปการะคุณ ในวาระต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าเพื่อการกุศล สามารถสนับสนุนได้ในราคายุติธรรม
1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com