Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1281
มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมาชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดแพร่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลแพร่
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1269
ผู้บริหารมูลนิธิสายใจไทย ฯ ต้อนรับคณะกรรมการชมรมสายใจไทย ที่มาเยี่ยมชมกิจการมูลนิธิฯ สำนักงานบางนา เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 55
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1057
ผู้บริหารมูลนิธิสายใจไทยฯ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากประเทศภูฏาน ที่มาเยี่ยมชมกิจการมูลนิธิสายใจไทย ฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1076
มูลนิธิสายใจไทยฯ จัดงานทำบุญวันสงกรานต์เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2555 ณ สำนักงานบางนา
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1038
สำนักงานเขตบางนา นำคณะครู และนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บางนา เข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิสายใจไทยฯ เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครู และนักเรียนเยี่ยมชมกิจการ-2 คณะครู และนักเรียนเยี่ยมชมกิจการ-3
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1058
ภาพบรรยากาศในงาน ที่ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน สานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ๒๕๕๒
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1258
ศิลปินนักร้องค่ายอาร์เอส เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิฯ สายใจไทย พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1047
ภาพบรรยากาศในงานตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ วันที่ 9-10 ก.พ. 2553
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  2166
มูลนิธิสายใจไทย ฯ เปิดสาขาแห่งใหม่ ณ อาคารศศิทศเพลสฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสายใจไทยแห่งใหม่ ซึ่งเป็นร้านที่ ๖ ตั้งอยู่ ณ อาคารศศิทศ เพลส เลขที่๒๗๑ หมู่ ๑๓ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ศกนี้ เวลา ๑๐. ๑๙ น. รายได้จากการำน่ายสินค้า มูลนิธิสายใจไทย ฯ จะนำไปสงเคราะห์สมาชิกสายใจไทย ซึ่งได้แก่ ทหาร ตำรวจ ครู และอาสาสมัครพลเรือน ผู้ทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อพิทัก...
nanthaphon | 13-02-2013 | Hits  1114
ฯพณฯ องคมนตรี พล อ. อ. กำธน สินธวานนท์ รองประธานคณะกรรมการและคณะตรวจเยี่ยมและบริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกสายใจไทย ในจังหวัดดังต่อไปนี้: ๑. จังหวัดน่าน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒. จังหวัดแพร่ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ๓. จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๔. จังหวัดตาก และกำแพงเพชร โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ๕. จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ๖. จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ๗. จังหวัด...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com