Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ตรวจเยี่ยมและบริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกสายใจไทย

nanthaphon | 13-02-2556 | เปิดดู 1118 | ความคิดเห็น 0

 

ฯพณฯ องคมนตรี พล อ. อ. กำธน สินธวานนท์

รองประธานคณะกรรมการและคณะตรวจเยี่ยมและบริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกสายใจไทย
ในจังหวัดดังต่อไปนี้:

๑. จังหวัดน่าน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. จังหวัดแพร่ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒
๓. จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
๔. จังหวัดตาก และกำแพงเพชร โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
๕. จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
๖. จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
๗. จังหวัดลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒

ความคิดเห็น

วันที่: 21-06-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com