Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 26-03-2024 | Hits  94
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 26-03-2024 | Hits  68
คณะกรรมการแพทย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง ณ สโมสรค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลกระบี่ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์กา...
Saijaithai | 25-03-2024 | Hits  73
บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในการทาสีช่องทางเดินเสด็จฯ และสนามกีฬาเปตอง พร้อมทำความสะอาดบริเวณรอบๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เสด็จ ปลายเดือนธันวาคม 2561
Saijaithai | 25-03-2024 | Hits  66
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 16-01-2019 | Hits  960
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารมูลนิธิสายใจไทย สำนักงานถนนสรรพาวุธ พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทำพิธีอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มอบแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิสายใจไทย และได้รับพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
Saijaithai | 16-01-2019 | Hits  794
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
Saijaithai | 17-12-2018 | Hits  773
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
Saijaithai | 17-12-2018 | Hits  751
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของ สมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่ แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 17-12-2018 | Hits  744
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Saijaithai | 17-12-2018 | Hits  855
คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com