Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  1278
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คุณกฤษดา วงศ์อารยะ ได้บริจาคเงินจำนวน 84,900 บาท มอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ ณ สำนักงาน บางนา โดยมี ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ คุณชาลินี วานิชวงศ์ , คุณวนิดา ดุละลัมพะ และคุณมรกต นิยมเสน เป็นผู้รับมอบ
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  1995
รายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ Sing Your Face Off นำโดยคุณวราวุธ เจนธนากุล ประธานกรรมการ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด น้องกรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ผู้ชนะการแข่งขัน Sing Your Face Off Season 2 และคณะ นำเงินรางวัลที่ได้รับจำนวน 1,200,000 บาท มาบริจาคให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ณ สำนักงานสวนจิตรลดา วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยมีคุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง, หม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร และคุณอมรา อินทวงศ์ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณภาพจากรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ Sing Your Face Off
Saijaithai | 30-03-2018 | Hits  669
พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มูลนิธิสายใจไทย ฯ สำนักงานบางนา วันที่ 29 มิถุนายน 2559
Saijaithai | 14-10-2016 | Hits  1170
คณะผู้ป่วยราชการสนามพร้อม ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิสายใจไทย ฯ สำนักงานบางนา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ แก่ผู้ป่วยราชการสนามหลังออกจากโรงพยาบาล โดยมีท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ , คุณวนิดา ดุละลัมพะ และเจ้าหน้าที่ ทำการต้อนรับ
Saijaithai | 14-10-2016 | Hits  897
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ทางมูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีเจ้าหน้าที่และช่างฝีมือ รับการตรวจ โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ โดยมีท่านผู้บริหารทำการต้อนรับและรับการตรวจสุขภาพด้วย
Saijaithai | 14-10-2016 | Hits  730
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า จัดงาน "สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2558" เป็นการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อหารายได้เข้าหน่วยพัฒนาอาชีพฯ โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเพนนินซูลา พลาซ่า
Saijaithai | 14-10-2016 | Hits  784
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า จัดงาน "สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2557" เป็นการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อหารายได้เข้าหน่วยพัฒนาอาชีพฯ โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเพนนินซูลา พลาซ่า
Saijaithai | 29-03-2016 | Hits  1171
บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด โดย คุณจิราวรรณ ชื่นชม (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) ได้บริจาคใบผ้าม่านม้วนให้มูลนิธิสายใจไทย ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ ณ.มูลนิธิสายใจไทย ฯ สำนักงานบางนา ถนนสรรพาวุธ เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม 2557 โดยมี คุณวนิดา ดุละลัมพะ(ผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพ)และคุณเฉลา ศิริพัฒน์(หัวหน้าแผนกตัดเย็บ)เป็นผู้รับมอบ
Saijaithai | 29-03-2016 | Hits  861
บริษัท BAE, British Aerospace Saudi Arabia จำกัด โดย คุณทองสุข กิลล์ เป็นประธานร่วมกับคณะภรรยาและคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสงกรานต์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวบรวมเงินบริจาคเงินจำนวน 160,620 บาท นำมามอบให้กับมูลนิธิสายใจไทย ฯ เพื่อเป็นเงินช่วยสวัสดิการสมาชิกที่ สำนักงาน บางนา เมื่อวันที่ 28เมษายน 2557โดยมีท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ, ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ คุณหญิงปรีดา เลิศดำริห์การ และ คุณวนิดา ดุละลัมพะ เป็นผู้รับมอบ
Saijaithai | 03-09-2014 | Hits  1352
นายกนก ลีฬหเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นโบล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ Bowling “โบว์ลิ่ง” ได้บริจาคชุดเครื่องแบบช่างฝีมือ ให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานบางนา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 โดยมีท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ,คุณวนิดา ดุละลัมพะ และ ช่างฝีมือ เป็นผู้รับมอบ
1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com