Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ฯ

Saijaithai | 30-03-2561 | เปิดดู 1224 | ความคิดเห็น 0

 

 

 

   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2559  คุณกฤษดา  วงศ์อารยะ  ได้บริจาคเงินจำนวน  84,900  บาท มอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทย    ในพระบรม-ราชูปถัมภ์  ณ สำนักงาน บางนา   โดยมี  ท่านผู้หญิงอิศรา   บุรณศิริ  ท่านผู้หญิงพึงใจ  สินธวานนท์ คุณชาลินี  วานิชวงศ์ ,  คุณวนิดา  ดุละลัมพะ   และคุณมรกต  นิยมเสน เป็นผู้รับมอบ  

 

 

 

ความคิดเห็น

วันที่: 01-06-2023

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com