Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยฯ

Saijaithai | 17-12-2561 | เปิดดู 2097 | ความคิดเห็น 0

 

คณะกรรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อตรวจสุขภาพและสอบถามความเป็นอยู่ของสมาชิกสายใจไทย มีการให้บริการอุปกรณ์ขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียม กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และแนะแนวการฝึกอาชีพจากอาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ความคิดเห็น

วันที่: 02-10-2023

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com