Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

Saijaithai | 06-06-2567 | เปิดดู 86 | ความคิดเห็น 0

 

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรมูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์”

         วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ มูลนิธิสายใจไทยฯ ๒๖๕ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์9 และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี

  1. พล.อ.ดร.นพ.ประจักษ์  บุญจิตต์พิมล    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลนวมินทร์ 9

  2. แพทย์หญิงจิตติมา  ปรีชา                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

  3. หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ   กรรมการผู้จัดการ  มูลนิธิสายใจไทยฯ

           มูลนิธิสายใจไทยฯ รู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับความกรุณาจากทั้ง 2 โรงพยาบาลที่สนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากร เพื่อการธำรงไว้ไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมส่งเสริม พัฒนาระบบบริการทางสาธารณสุข และเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

วันที่: 24-07-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com