Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

นิคมสหกรณ์สวรรคโลก

วันที่: 28-02-2013

นิคมสหกรณ์สวรรคโลก

 

 

 


         นิคมสหกรณ์สวรรคโลกเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปีพ.ศ.2483มีพื้นที่โครงการ 40,000 ไร่ตั้งอยู่หมู่ที่3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนครจ.สุโขทัยอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันออกประมาณ60 กิโลเมตรมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำนาและปลูกพืชไร่ต่าง ๆ มีคลองธรรมชาติผ่าน3สายคือ คลองปู คลองน้ำไหล และ คลองมะพลับพื้นที่โครงการนิคมสหกรณ์สวรรคโลกประมาณ40,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่จัดสรร34,260ไร่ พื้นที่จัดสรรนี้ นิคมสหกรณ์สวรรคโลกได้ดำเนินการจัดที่ดินให้กับสมาชิกเข้าครอบครองหาประโยชน์เต็มพื้นที่แล้วส่วนที่เหลืออีกประมาณ5,740ไร่กันไว้เป็นพื้นที่สงวนและพื้นที่สร้างบริการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในส่วนของพื้นที่สงวนมีพื้นที่ประมาณ1,188ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่6 ต.คลองมะพลับอ.ศรีนครจ.สุโขทัย มีราษฎรบุกรุกเข้าไปทำกินอยู่ก่อนฉะนั้นเพื่อให้สามารถนำพื้นที่แห่งนี้มาจัดสรรให้กับสมาชิกผู้พิการมูลนิธิสายใจไทยฯได้ตามโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงผ่อนผันให้ราษฎรเหล่านั้นทำสัญญาเช่าที่จากนิคมสหกรณ์ฯในช่วงฤดูการผลิตปี2535-2536 และปี2536-2537โดยกำหนดให้ราษฎรเหล่านั้นอพยพครอบครัวและย้ายที่ทำกินออกนอกพื้นที่ดังกล่าวในการนี้จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้บุกรุกบางส่วนเฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยให้อยู่อาศัยและทำกินต่อไปในพื้นที่ประมาณ300ไร่ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 700 ไร่เศษนำมาจัดสรรให้กับสมาชิกของมูลนิธิสายใจไทยโดยส่วนหนึ่งกันไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิฯและเป็นที่สาธารณประโยชน์.


แผนที่ตั้งที่ดินที่ได้รับการจัดสรรฯ

 

  

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com