Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

พระมหากรุณาธิคุณ

วันที่: 21-02-2013

พระมหากรุณาธิคุณ

 
 

        เมื่อยามที่แผ่นดินไทยเกิดความไม่สงบ ด้วยความขัดแย้งจากอุดมการณ์ทางการเมือง จึงเกิดการสู้รบระหว่างกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยในความทุกข์ยากของผู้มีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ ที่ได้รับบาดเจ็บพิการและเสียชีวิต ได้ทรงติดตามเอาพระทัยใส่โดยใกล้ชิดและต่อเนื่อง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนเหล่าทหารในแนวรบ และผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหลายในโรงพยาบาล ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชทานเพลิงศพทหารหาญ เพื่อทรงช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากที่พวกเขาได้รับด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ จึงเกิดเป็นพระราชปณิธาน ในการก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ ขึ้น

 

         38 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในยามที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ยังคงมีพระมหากรุณาธิคุณติดตามดูแลผู้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติโดยสม่ำเสมอตลอดมา ทรงระลึกถึงเหล่าผู้ทุพพลภาพ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตให้มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคง ทรงห่วงใยช่วยเหลือเมื่อยามที่พวกเขาต้องประสบปัญหาในการดำรงชีวิตได้พระราชทานเงินช่วย เหลือเป็นกรณีพิเศษ ทรงมีพระเมตตาพระราชทานผ้าห่มเมื่อยามอากาศหนาวเย็น พระราชทานตำราอาหาร และน้ำผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ทรงดูแลติดตามเอาใจใส่ต่อครอบครัวของเขาเหล่านั้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ซึ่งจะเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ให้แก่ผู้เสียสละเพื่อชาติ และครอบครัวตลอดไป 

 

 

   

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com