Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

แบบรายงานตัว ประจำปี 2566

วันที่: 19-04-2023

 

แบบรายงานตัว ประจำปี พ.ศ.2566 (เฉพาะสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ)

                      

 

วิธี บันทึก รูปภาพแบบฟอร์มรายงานตัว


- คลิกขวาที่ รูปภาพแบบฟอร์มรายงานตัว หน้าที่ 1


- คลิกซ้ายที่รายการ บันทึกรูปภาพเป็น


- คลิกซ้ายปุ่ม save

 

 

 

- คลิกขวาที่ รูปภาพแบบฟอร์มรายงานตัว หน้าที่ 2


- คลิกซ้ายที่รายการ บันทึกรูปภาพเป็น


- คลิกซ้ายปุ่ม save

 

 

 

 

รูปภาพแบบฟอร์มรายงานตัว หน้าที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพแบบฟอร์มรายงานตัว หน้าที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com