Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

พระบรมราโชวาท

วันที่: 20-12-2013

พระบรมราโชวาท

 

 

  

 

 

         เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ฝ่ายซึ่งเสียชีวิตลงนี้ เป็น ผู้พิทักษ์ปกป้องไทยให้เป็นไท ฉะนั้น คนไทยทุกคน จะต้องตอบแทน ด้วยการ รักษาความสุจริตยุติธรรม ในแผ่น ดินไว้ให้มั่นคง ต้องตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ การงานของตน ด้วยความเข้มแข็งสามัคคี และด้วยความ สำนึกตระหนักในประเทศชาติทุกขณะจิต

 

พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ ปราบปรามผู้ก่อการร้าย วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๔

 

 

 

 


 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com