Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการสั่งซื้อ

วันที่: 29-11-2013

 วิธีการสั่งซื้อ

 

 

 1.         สั่งซื้อโดยการโทรสั่งซื้อตามสาขาของมูลนิธิ ฯ

 

อาคารมูลนิธิสายใจไทยฯ  265  ถนน สรรพาวุธ  บางนา  กทม. 10260

 

โทร. 02-183-5115          โทรสาร 02-183-5129

 

อาคารมูลนิธิสายใจไทยฯ  306/1  ถ.ศรีอยุธยา  เขตพญไท  กทม.  10400

 

โทร. 02-354-5996-7      โทรสาร.   02-354-5998

 

ดิโอลด์สยาม พลาซ่า

 

โทร. 02-226-0142

 

ตลาดบองมาร์เช่

 

โทร. 02-158-0396         โทรสาร. 02-158-0395 

 

อาคารศศิทศเพลส  พระประแดง

 

โทร. 02-817-3600 

 

 

รามาธิบดี  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขต ราชเทวี  กทม. 10400

 

โทร. 02-3544341 – 3

 

สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก

 

ฝั่งตะวันออก    โทร. 02-134-8869

 

ฝั่งตะวันตก       โทร. 02-134-8875

 

 

 

 

 2.        สั่งซื้อทางเวปไซด์ของมูลนิธิ ฯ

 

โดยวิธีตามชั้นตอนดังนี้.-

 

          เปิดเวปไซด์ของมูลนิธิสายใจไทย ฯ      www.saijaithai.or.th

 

             เลือกหมวดสินค้าเพื่อเข้าไปดูรูปภาพสินค้าในเวปไซด์

 

 

           คลิกเลือกรายการสินค้าที่ต้องการซื้อสินค้า (คลิก Add to cart)

                 เข้าสู่ระบบ

 

 

       ซื้อโดยสมัครเป็นสมาชิก     คลิก  Sign  Up

 

               ถ้าไม่ต้องการซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก คลิก ซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก

 

             กรอกรายละเอียดลูกค้า

 

 

 

 

          เลือกวิธีการชำระเงิน

 

 

 

 

          ยืนยันการสั่งซื้อ  พร้อมพิมพ์ใบรายการสั่งซื้อ

 

 

 

          รายการสั่งซื้อก็จะแสดงที่ เมลล์ ของมูลนิธิ ฯ   เจ้าหน้าที่รับ  order   พร้อมโทรกลับ

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com