Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ส.ค.ส. ประจำปี 2561

วันที่: 2017-09-28 13:16:39.0

 

 

 ส.ค.ส.  และส่วนลดพิเศษ  ประจำปี  2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจำหน่าย  ส.ค.ส.  และส่วนลดพิเศษ  ประจำปี  2561

 

การ์ดปีใหม่  ในชุด "สืบสิ่งพ่อสร้าง สานต่อพ่อสอน" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9   โดยทำโครงการต่าง ๆ ที่สืบเนื่องต่อในเรื่อง

-การปิดทองหลังพระ  

-ที่ต้องเดินเร็ว 

-เศรษฐกิจพอเพียง  

-ป่าไม้และต้นน้ำ  

 

 

1.    คำอวยพรที่มีในบัตร  ส.ค.ส.  ไทย – อังกฤษ

ร่มเย็นเป็นสุข  ในดิถีขึ้นปีใหม่
Wishing you a Merry Christmas
And a New Year of peace and joy


2.    ราคาบัตร  ส.ค.ส.    ชุดละ 4  ภาพ     ราคา  50.-  บาท
3.    วิธีการสั่งซื้อ
-    สั่งซื้อ  400  ชุด      (จำนวน    1,600  ใบ)    มีส่วนลดให้  10%  โดยไม่พิมพ์เพิ่ม
-    สั่งซื้อ  400  ชุด      (จำนวน    1,600  ใบ)      พิมพ์โลโก้,  ชื่อบริษัท,  หรือที่อยู่ให้
(พิมพ์ที่ซองหรือการ์ด  ให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ไม่มีส่วนลด 10%
-    สั่งซื้อ  1,000  ชุด    (จำนวน   4,000  ใบ)      พิมพ์โลโก้ให้ทั้งที่ซองและที่การ์ด  ไม่มีส่วนลด 10%
-    ตัวอักษรพิมพ์สีทอง  สีเดียว

4.    กรณีพิมพ์โลโก้  และที่อยู่บนซองการสั่งพิมพ์โลโก้และที่อยู่ดังกล่าวผู้สั่งจะต้องสั่งเป็น ลายลักษณ์อักษร  ให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องโดยส่งเป็นเอกสารมายังมูลนิธิสายใจไทยฯ  โดยตรงไม่รับแจ้งรายละเอียด   การพิมพ์ทางโทรศัพท์  เพราะอาจเกิดการผิดพลาดและมีปัญหาในภายหลัง
5.    หากมีกรณีพิเศษนอกเหนือจากข้อ 3 มูลนิธิฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
6.    ในการสั่งซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำ  40%  ของจำนวนยอดซื้อทั้งหมดในวันทำเอกสารสั่งซื้อกับมูลนิธิฯ  ส่วนที่เหลืออีก  60%  จ่ายทันทีที่ส่งของ
7.    
กำหนดรับ ส.ค.ส. หลังทำ AW เรียบร้อย  ประมาณ 15 - 20 วัน


    ผู้ประสานงาน      คุณศศินันท์   พีชพัฒปรีชาสกุล       โทร.  021835115-9   ต่อ  204
    Email : saijaithai265@hotmail.com  ,  sasinan192@gmail.com
    www.saijaithai.or.th

 

 

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com