Support
Saijaithai
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ส.ค.ส. ประจำปี 2560

วันที่: 2016-09-14 10:09:07.0

 

 

 ส.ค.ส.  และส่วนลดพิเศษ  ประจำปี  2560

 

 ( จำหน่ายหมดแล้ว )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจำหน่าย  ส.ค.ส.  และส่วนลดพิเศษ  ประจำปี  2560 

 

 

1.    คำอวยพรที่มีในบัตร  ส.ค.ส.  ไทย – อังกฤษ

ร่มเย็นเป็นสุข  ในดิถีขึ้นปีใหม่
Wishing you a Merry Christmas
And a New Year of peace and joy


2.    ราคาบัตร  ส.ค.ส.    ชุดละ 4  ภาพ     ราคา  50.-  บาท
3.    วิธีการสั่งซื้อ
-    สั่งซื้อ  400  ชุด      (จำนวน    1,600  ใบ)    มีส่วนลดให้  10%  โดยไม่พิมพ์เพิ่ม
-    สั่งซื้อ  400  ชุด      (จำนวน    1,600  ใบ)      พิมพ์โลโก้,  ชื่อผู้ส่ง,  บริษัท,  ตรา,  หรือที่อยู่ให้
(พิมพ์ที่ซองหรือตัวการ์ด  ให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ไม่มีส่วนลด 10%
-    สั่งซื้อ  1,000  ชุด    (จำนวน   4,000  ใบ)      จะพิมพ์โลโก้ให้ทั้งที่ซองและที่การ์ด  ไม่มีส่วนลด 10%
-    ตัวอักษรพิมพ์สีทอง  สีเดียว

4.    กรณีพิมพ์โลโก้  และที่อยู่บนซองการสั่งพิมพ์โลโก้และที่อยู่ดังกล่าวผู้สั่งจะต้องสั่งเป็น ลายลักษณ์อักษร  ให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องโดยส่งเป็นเอกสารมายังมูลนิธิสายใจไทยฯ  โดยตรงไม่รับแจ้งรายละเอียด   การพิมพ์ทางโทรศัพท์  เพราะอาจเกิดการผิดพลาดและมีปัญหาในภายหลัง
5.    หากมีกรณีพิเศษนอกเหนือจากข้อ 3 มูลนิธิฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
6.    ในการสั่งซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำ  40%  ของจำนวนยอดซื้อทั้งหมดในวันทำเอกสารสั่งซื้อกับมูลนิธิฯ  ส่วนที่เหลืออีก  60%  จ่ายทันทีที่ส่งของ
7.    กำหนดรับ  ส.ค.ส.  20  วัน  หลังจากวันทำเอกสารสั่งซื้อหรือสั่งพิมพ์


    ผู้ประสานงาน      คุณศศินันท์   พีชพัฒปรีชาสกุล       โทร.  021835115-9   ต่อ  204
    Email : saijaithai265@hotmail.com  ,  sasinan192@gmail.com
    www.saijaithai.or.th

 

 

 

 

 

 

 

การจำหน่าย ส.ค.ส.  

 

( ส.ค.ส. ที่มีจำหน่ายอยู่ปัจจุบัน )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจำหน่าย  ส.ค.ส.    

 

 

1.    คำอวยพรที่มีในบัตร  ส.ค.ส.  ไทย – อังกฤษ

ร่มเย็นเป็นสุข  ในดิถีขึ้นปีใหม่
Wishing you a Merry Christmas
And a New Year of peace and joy


2.    ราคาบัตร  ส.ค.ส.    ชุดละ 4  ภาพ     ราคา  50.-  บาท
3.    วิธีการสั่งซื้อ
-    สั่งซื้อ  400  ชุด      (จำนวน    1,600  ใบ)    มีส่วนลดให้  10%  โดยไม่พิมพ์เพิ่ม
-    สั่งซื้อ  400  ชุด      (จำนวน    1,600  ใบ)      พิมพ์โลโก้,  ชื่อผู้ส่ง,  บริษัท,  ตรา,  หรือที่อยู่ให้
(พิมพ์ที่ซองหรือตัวการ์ด  ให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ไม่มีส่วนลด 10%
-    สั่งซื้อ  1,000  ชุด    (จำนวน   4,000  ใบ)      จะพิมพ์โลโก้ให้ทั้งที่ซองและที่การ์ด  ไม่มีส่วนลด 10%
-    ตัวอักษรพิมพ์สีทอง  สีเดียว

4.    กรณีพิมพ์โลโก้  และที่อยู่บนซองการสั่งพิมพ์โลโก้และที่อยู่ดังกล่าวผู้สั่งจะต้องสั่งเป็น ลายลักษณ์อักษร  ให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องโดยส่งเป็นเอกสารมายังมูลนิธิสายใจไทยฯ  โดยตรงไม่รับแจ้งรายละเอียด   การพิมพ์ทางโทรศัพท์  เพราะอาจเกิดการผิดพลาดและมีปัญหาในภายหลัง
5.    หากมีกรณีพิเศษนอกเหนือจากข้อ 3 มูลนิธิฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
6.    ในการสั่งซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำ  40%  ของจำนวนยอดซื้อทั้งหมดในวันทำเอกสารสั่งซื้อกับมูลนิธิฯ  ส่วนที่เหลืออีก  60%  จ่ายทันทีที่ส่งของ
7.    กำหนดรับ  ส.ค.ส.  20  วัน  หลังจากวันทำเอกสารสั่งซื้อหรือสั่งพิมพ์


    ผู้ประสานงาน      คุณศศินันท์   พีชพัฒปรีชาสกุล       โทร.  021835115-9   ต่อ  204
    Email : saijaithai265@hotmail.com  ,  sasinan192@gmail.com
    www.saijaithai.or.th

 

 

 

 

 

Call Now

02-183-5115 
saijaithai265@hotmail.com